Archive for April, 2011

betekenis

April 1, 2011

Anderdag hoor ek van ‘n oom wat keer op keer weer vir sy vrou in die siekeboeg gaan kuier, al het sy Alzheimers en al ken sy hom lankal nie meer nie. Toe iemand vir hom vra: “Hoekom doen Oom nog die moeite – die Tannie weet tog nie meer wie Oom is nie?”, antwoord hy: “Maar ek weet nog wie sy is!”

So gaan sit ek ook nog soms by my Alzheimers vriendin in die siekeboeg. Meesal het haar leë oë nie meer die vaagste benul wie ek is nie. Maar ek weet nog wie sy is. Ek weet wie sy altyd sal wees, al steel die siekte haar tydelik. Ek weet hoe sy was. Ek ken haar: Die laggende een. Die liefdevolle. Die ruimhartige. Die bekwame. Die storieverteller met die skitteroë.
Daarom gaan sit ek by haar en hou haar hand vas en praat onbenullige, onsinnige nonsensies, of bly sommer net stil; want die sin tussen ons het verskuif en die klem val nou op onverwoordbare dinge soos aanraking en teenwoordigheid en bloot wees.

Tussen betekenis en beteken niks is daar bittermin verskil – twee skrale lettertjies. Is dit hoe ons kyk, hoe ons luister; hoe ons hoor en waarneem en inneem en ag slaan en waardeer; of lê dit, onafhanklik en diep, in intrinsieke waarde – wát bepaal die verskil tussen betekenis en beteken niks …?

Laat my dink aan die gelykenis van die saaier. Die saad is vol inhoud. Die grond waarop dit val bepaal of dit vrug dra, of nie; of die betekenis van die saad tot sy reg kom, of nie.
En ek onthou Anne Michaels se dogtertjie-herinnering aan haar pa:
“… planting rows of words in me that would grow for the rest of my life”.

Re-laas:   Ek het baie woord- en Woordsaadjies rondgestrooi sedert my vorige skryfie – was in Vryheid, Sutherland, Oudtshoorn, Albertinia en Oostersee;  en het, smaaklik en plesierig, saam met my pelle, ‘n 50-jaar oue bottel Port nekomgedraai vir my verjaardag in Knysna!

Nou lê April met al sy langnaweke voor. Dis my tuisblytyd: garage skoonmaak, kaste regpak, skryfwerk inhaal, inbox leegwerk, spertye voorspring en vriende kuier-tyd …
Ek onderbreek dit net vir 3 gigs:
16 April, ‘n oggendtee by Helderberg in Somerset-Wes; saam met Marida van Paradiso met haar asemrowende blomme. (Kom luister, my dorpsgenote, ek was laaaaanklaas hier!! Kaartjies by Helderberg se kerkkantoor – ten bate van Alta Foster se Pêrelprojek vir die gemeenskap)
22 April, Goeie Vrydag, by Mosaïek Gemeente in Johannesburg – 2 vertonings – 12:30 en 16:00
Elke vertoning se tema is: Lig uit Lig – met die oog (en hart) op die onuitputbare wonder van Pase!!

• In April verskyn 4 Bybelstudies wat ek rondom die Pase geskryf het op http://www.vroueweskaap.co.za

Mag jy ook, as jy Jesus se dood en opstanding hierdie jaar gedenk (dalk vir die soveelste keer), opnuut jou hande saamslaan oor Waarheid wat veel groter as woorde is; en oor die Woord wat telkens weer die karige grond van ons klein begrip (wanbegrip, onbegrip) liefdevol met betekenis kom bevrug!  Mag jy veral onthou dat Jesus, toe Hy die laaste maal met sy dissipels aan tafel was, gesê het: “Ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet voordat Ek ly. Ek sê vir julle: Ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie.” Lukas 22: 15, 16

Truth grows gradually in us, like a musician who plays a piece again and again until suddenly he hears it for the first time.” Anne Michaels

Loop lig, kyk mooi en koester …

Annalise Wiid
0824563396
anniessong@absamail.co.za
http://www.annalisewiid.co.za
https://opreisdeurdielewe.wordpress.com/

en god as hy bestaan                                                                            

neem haar na die soet soet dal
van warm skaduwees van malse gras waar
die sleutel in haar hand op alle deure pas
die paar gebare om haar skielik duisend
vlerke kry skitterend met betekenis verbind
waar sy kan sluk van verbasing alles

met ligte tred kan betree haar lyf
soos altyd met oorgawe elke haar
getel en op sy plek [sy weet, wees
haar daarom ook nou seer welgesind
en druk haar vas soos ‘n ma haar nuwe kind]
laat haar toe om tog in u son
te lê net ‘n paar uur per dag tussen elf
en twee gun haar ‘n huis om te bedryf
‘n oond waarin sy kan bak en brou
die tafel keurige gedek servette fyn gevou
kristal waaruit die wyn sommerso vanself
sal afloop in haar keel en laat haar onbesonne
lag, o Here, laat haar weer lag en as dit by u mag
ook onbedaarlik huil
                                                                                                                                                               maar op my knieë veral
                                                                                                        o God, veral: laat woorde vir haar sin maak, oweral

 

vir jou, my vrou; 28/29 junie, 2007; Fanie Olivier

Advertisements